Puntuit.nl is sinds 17-11-2014 vernieuwd. Je bekijkt nu de oude site. Ga naar de nieuwe site.
 

GG’er Eli (21) wordt priester in RK-Kerk

>> 03-10-2011 | 11:15 | Jacomijn Hoekman
 <<
10
Facebook Twitter
Foto RD, Sjaak Verboom
Foto RD, Sjaak Verboom
 

Eli Stok (21) uit Vogelenzang verliet in 2008 de Gereformeerde Gemeenten om opgenomen te worden in de Rooms-Katholieke Kerk. Op dit moment studeert hij voor priester.

Hoe ben je rooms-katholiek geworden?

„Dat begon op ongeveer 16-jarige leeftijd. Discussies via internetfora verbreedden mijn kijk op het christendom. Via boeken van onder anderen G. K. Chesterton kwam ik in aanraking met het rooms-katholicisme. Wat voor mij de doorslag gaf was het feit dat ik dacht dat de Reformatie niet nodig was geweest. De Reformatie is gebaseerd op Sola Scriptura, door het Woord alleen. Dat is niet in navolging van de vroege of latere kerk. De Bijbel spreekt wel van haar eigen gezag, maar nergens als enige gezagsbron voor een christen. In de brieven van Timotheüs wordt zelfs naar de kérk verwezen als grond voor vastigheid en waarheid.”

Heb je daar in die tijd met reformatorische familieleden en vrienden over gesproken?

„Nee. Ik wilde alles eerst voor mezelf helder hebben en niemand zich onnodig zorgen laten maken. Toen het duidelijk was dat ik naar de Rooms-Katholieke Kerk overstapte, heb ik het pas tegen mijn ouders verteld. Zij hadden het al zien aankomen, omdat ik zo veel tijd op een rooms-katholiek forum doorbracht.”

En de kerkenraad?

„Ik heb een aantal brieven gewisseld met een ouderling en heb af en toe nog contact met een andere ouderling. Maar als gereformeerd persoon word je opgevoed met een hoop stereotypen over de Rooms-Katholieke Kerk. Bijvoorbeeld het idee dat in de middeleeuwen een heleboel dingen uit niets zijn ingevoerd, zoals het pauselijk gezag, het dogma van de verdienstelijkheid van goede werken en de heiligenverering. Maar die bestonden al veel langer.

Veel reformatorische mensen denken dat rooms-katholieken geestelijk onderdrukt en dom gehouden worden. Dat de priester alles te zeggen heeft, en dat de paus de hoofdtiran is.”

Heb je je ook verdiept in wat er tegen de Rooms-Katholieke Kerk geschreven is?

„Ja. Ik heb bijvoorbeeld het boek ”Moeder, ik klaag u aan” gelezen, van ds. Hegger. Het overtuigde mij niet.”

Waren sommige dingen niet heel bevreemdend voor jou, als ex-protestant?

„Ik heb me goed voorbereid. Natuurlijk was het af en toe wennen, omdat het mijn gewoonte was op een protestantse manier naar dingen te kijken. Zo ben ik ooit naar een traditionele mis geweest. Aan het eind werd een litanie (soort gebed, red.) gelezen ter ere van Maria. Het was voor mij ongewoon dat de aandacht zo exclusief op Maria gericht werd.”

Hoe kan een Marialitanie Christus verheerlijken?

„Het is ná de mis, dus eigenlijk onderdeel van de verering van Christus.”

Hoe dan?

„Het gaat erom: hoe kijk je naar de schepping? De schoonheid van de schepping kan leiden tot de aanbidding van God, als we maar op de juiste manier kijken, wat vaak moeilijk voor ons is. Na Jezus was Maria het hoogtepunt van de schepping.”

Maar je kunt toch niet de schepping vereren?

„Het heilige binnen de schepping kan vereerd worden, zoals het brandende braambos, de ark van het verbond, of de moeder van Jezus. God is daar namelijk aanwezig. Om Zijn ontferming werd ook gevraagd aan het begin en het eind van de litanie.”

Waarom zou je tot anderen willen bidden als je tot Jezus kunt bidden?

„Het heil is alleen door Jezus. Maar dat wil niet zeggen dat schepselen niet ingesloten zijn in het verwezenlijken van dat heil. Mozes werd ook uitgekozen om redder en middelaar te zijn. Niet buiten Christus om, maar in Christus. Op die manier moet je ook de voorspraak van de heiligen zien. Niet naast Christus, maar in Christus.”

Mis je in de Rooms-Katholieke Kerk ook bepaalde reformatorische dingen?

„Ja, de sterke aanwezigheid op geloofsonderricht. Veel rooms-katholieken kennen hun eigen geloof niet.”

Waarom wil je priester worden?

„Vorig jaar werden drie jonge mannen tot diaken gewijd, als voorbereiding op hun priesterwijding. Toen kreeg ik het verlangen dat ook te doen. Ik heb erover gesproken met een priester. Na een paar maanden wist ik zeker dat God mij ook tot priester riep.”

Dat brengt jou bij een ander verschil, het celibaat (onthouding van geslachtsgemeenschap, red.).

„Ik heb het celibaat altijd al een mooi ideaal gevonden, dat ons in de Bijbel wordt voorgehouden door Jezus en de apostel Paulus. Het is een eeuwenoude traditie, die benadrukt dat priesters bij God horen. Dat er sprake is geweest van misbruik, neemt de werkelijke betekenis van het celibaat niet weg.”

Wat als je twijfels krijgt over je stap?

„Het is voor mij zeker dat de Rooms-Katholieke Kerk de kerk is die door Christus is opgericht om zowel wijsheid als heil van God te brengen.”


Serie kerkverlating

Van 24 september tot en met 15 oktober brengt deze krant een serie artikelen over kerkverlating. Reden voor Puntuit om drie jongeren aan het woord te laten: een kerkverlater, een jongere die de overstap maakte van een bevindelijk gereformeerd kerkgenootschap naar de Rooms-Katholieke Kerk en, als afsluiting, een jongere die terugkeerde naar de kerk. Vandaag deel 2 in een drieluik, woensdag deel 3. Lees hier deel 1.

>>refdag.nl/kerkverlating

 
reacties
10 reacties  1 van 1 

Aaltjuh
3 okt 2011 - 21:32
Quote
Harm-Jan ter Harmsel schreef
Ik bedenk me nog iets, seksueel misbruik komt inderdaad voor onder katholieke priesters, waar het celibaat mogelijk best een rol speelt. De laatste tijd is dat aspect veel in het nieuws geweest, echter speelt deze problematiek ook in protestantse kerken, waaronder de Evangelische-Lutherse en de PKN.

http://www.trouw.nl/tr/nl/5091/Religie/article/detail/2937920/2011/09/30/Driehonderd-meldingen-van-seksueel-misbruik-bij-protestanten.dhtml

http://www.rkk.nl/katholiek-nederland/radio-uitzendingen/2010/detail_objectID707780.html

Naar mijn idee ligt seksueel misbruik overal op de loer, maar komt ze vooral naar boven waar volwassen dicht op kinderen 'zitten', een vertrouwensband hebben én een machtspositie.

Dus óók priesters, dominees, ouderlingen, diakenen, imams, leiders op kinderdagverblijven en b.v. de scouting.


Helaas heb je gelijk wat betreft het misbruik. Het is al vreselijk dat het zo veel, en steeds méér, voor komt. Ook in onze gezindte, denk maar aan de tientallen gevallen van incest.

Maar het scheelt wel of je perse celibatair moet leven, want dat is nu eenmaal een bijna onmogelijke opgave.

Wij hebben thuis een boekje, waarin een non de RK verliet, en haar levensverhaal optekende. Het is écht schokkend wat zij verteld...
Veel nonnen waren zwanger van priesters en monniken, maar aangezien niemand daar achter mocht komen, werden de zwangere vrouwen afgezonderd. Werd het kind geboren, dan werd het meteen de moeder afgenomen. Die "afvallige" non moest om een boodschap in de kelder, toen zij een gang ontdekte. Toen zij in nieuwsgierigheid de gang volgde, kwam ze in een kelder, waarin een diepe put was. Die diepe put lag volg met babylijkjes, overdekt met kalk, om de stank tegen te gaan.

Ik vond het een enorm schokkend verhaal. Verder staan er nog veel meer schokkende dingen in, van nonnen die voor een bepaalde zonde of vergrijp, door de andere nonnen vermoord werden.

Natuurlijk gebeuren er in elk kerkgenootschap vreselijke dingen, maar dit is wel iets heel bizars, vind ik.

Natuurlijk zal dit heus niet overal zo zijn, dat weet ik wel, maar om deze zaken vind ik de RK een godsdienst waar ik eigenlijk... bang van ben.
Arne van Setten
3 okt 2011 - 20:15
Quote
Mijn pa werkt alleen maar tussen Rooms-Katholieken en wat zij doen is ECHT niet volgens de lijn van Gods Woord. Neem nou Herman Wijns. Aanbidden ze een kind van 8 omdat hij(volgens verhalen) 7 dagen warm bleef en allemaal van die rare dingen. Er staat toch in de Bijbel: Alleen door God alleen, dus door heiligen of de paus of zo gaat helemaal niet
Johanna
3 okt 2011 - 15:59
Quote
Ik denk dat 21 jaar veel te jong is om zo'n ingrijpende beslissing te nemen, priester ben je tenslotte voor het leven. Mijn man ging ook op 21-jarige leeftijd naar de priesteropleiding hier in Engeland, en dat gind 2 jaar goed, toen begon hij toch te denken 'Tjonge, het is wel erg eenzijdig (anti-protestants), en vragen hebben mocht niet, dus hij is er een jaar tussen-uit gegaan, heeft zich nog eens goed bezonnen en uiteindelijk bleek voor hem het levenslange celibaat toch een horde die te hoog was. Hij is daarna nog jaren celibatair geweest, maar op z'n 28e kwam hij mij tegen en zijn we getrouwd en nu 12 jaar later zegt hij toch 'Wat was ik een idealist zeg, ik had geen idee, ik was veel te jong!' Nu zou het er misschien mentaal klaar voor zijn, maar tja...getrouwd, vader...dus dat boek is ook dicht, want al zijn we inmiddels Anglikaans-ook daar kijkt men wantrouwend naar een man die uit de RK kerk is overgekomen...je kunt dus niet winnen. Ik wens deze jongen veel sukses, maar als ik eerlijk ben...21...veel te jong!
Harm-Jan ter Harmsel
3 okt 2011 - 15:05
Quote
Ik bedenk me nog iets, seksueel misbruik komt inderdaad voor onder katholieke priesters, waar het celibaat mogelijk best een rol speelt. De laatste tijd is dat aspect veel in het nieuws geweest, echter speelt deze problematiek ook in protestantse kerken, waaronder de Evangelische-Lutherse en de PKN.

http://www.trouw.nl/tr/nl/5091/Religie/article/detail/2937920/2011/09/30/Driehonderd-meldingen-van-seksueel-misbruik-bij-protestanten.dhtml

http://www.rkk.nl/katholiek-nederland/radio-uitzendingen/2010/detail_objectID707780.html

Naar mijn idee ligt seksueel misbruik overal op de loer, maar komt ze vooral naar boven waar volwassen dicht op kinderen 'zitten', een vertrouwensband hebben én een machtspositie.

Dus óók priesters, dominees, ouderlingen, diakenen, imams, leiders op kinderdagverblijven en b.v. de scouting.
Harm-Jan ter Harmsel
3 okt 2011 - 14:59
Quote
@Aaltje. Katholieken geloven dan ook helemaal niet dat ze het heil verkrijgen door heiligen. Ze aanbidden ze overigens ook nog eens niet (wat protestanten graag geloven), maar vragen 'verstorven heiligen' om voorbede te doen bij Christus. Dat voorbede doen zie je zelfs in de Bijbel, denk aan Agur die vraagt Abraham te bidden tot God.

Wij (ik dus ook) protestanten geloven echter niet dat je nog contact kunt hebben met gestorven heiligen en dat voorbede door gestorven heiligen ook niet kan. Daarnaast hebben we 'genoeg' met Christus.

Dat maakt echter nog niet dat katholieken dus heiligen aanbidden of geloven dat ze zonder de heiligen niet tot het heil kunnen komen.
Jan
1 okt 2011 - 21:16
Quote
Ik moet na dit verhaal steeds denken aan mijn oma.
Ze was onkerkelijk opgegroeid.
Ze was al jong zoekende naar rust voor ziel.
Via een vriendin heeft ze in RK het Onze Vader geleerd. Ze vond geen rust in de RK.
Maar het Onze Vader werd wel haar dagelijks gebed.
Door de leiding van de Heere kwam ze door het huwelijk met mijn opa in de GG. Het woord: Schik u o Israel om uw God te ontmoeten, werd het grote keerpunt in haar leven.
Na jaren van strijd mocht het worden: mijn Redder is mijn God.
Ze mag al verlost zijn.
Ikkuh
1 okt 2011 - 14:43
Quote
Ja, helemaal gelijk. Het helpt toch niet wat je zegt, hij heeft al zo'n bewuste keuze gemaakt. Helemaal "refo" opgegroeid, en dan voor de RK-kerk kiezen.. Echt erg..

Aaltjuh schreef

Heftige afleveringen zeg.

Maar over dat celibaat, daar is Paulus duidelijk genoeg over, dunkt me.
Die onthouding is moeilijk, en Paulus zegt niet voor niets: "... want het is beter te trouwen dan te branden".
Lees 1 Korinthe 11 maar eens. Daar waarschuwt Paulus er zelf voor, in plaats van dat hij het voorhoudt, zoals Eli beweert.

Dat het celibaat bijna onmogelijk is, blijkt wel uit de vele vormen van seksueel misbruik in de Rooms-Katholieke kerk.

En verder... lees ik allerlei dingen die regelrecht in strijd zijn met Gods Woord.

Wat hij zei: "Het heil is alleen door Christus", ja, dát is waar.
Dus hebben we geen heiligen en andere schepselen nodig!

Afijn, het helpt toch niet wat je zegt, maar ernstig is het zeker wel.
Peter Stam
1 okt 2011 - 11:48
Quote
Hee Eli,
Wat goed om te lezen dat je na een zorgvuldige afweging hebt durven kiezen. Zal vast geen makkelijke stap zijn geweest. Met name de sociale druk lijkt me moeilijk.

Ik zou het leuk vinden om als oud-schoolgenoten (Guido de Bres) hier over te praten.

Overigens zie ik ook vanuit 'mijn' gereformeerde gemeente ook veel te veel afkeurende reacties richting de RK-kerk. In plaats van oordelen, zou met elkaar ideeën en argumenten uitwisselen toch verstandiger zijn.

ik hoop een keer van je te horen!
groet,
Peter Stam
My
30 sep 2011 - 19:21
Quote
niet te begrijpen... er zijn toch veel meer argumenten tégen de RK?
Aaltjuh
30 sep 2011 - 18:33
Quote

Heftige afleveringen zeg.

Maar over dat celibaat, daar is Paulus duidelijk genoeg over, dunkt me.
Die onthouding is moeilijk, en Paulus zegt niet voor niets: "... want het is beter te trouwen dan te branden".
Lees 1 Korinthe 11 maar eens. Daar waarschuwt Paulus er zelf voor, in plaats van dat hij het voorhoudt, zoals Eli beweert.

Dat het celibaat bijna onmogelijk is, blijkt wel uit de vele vormen van seksueel misbruik in de Rooms-Katholieke kerk.

En verder... lees ik allerlei dingen die regelrecht in strijd zijn met Gods Woord.

Wat hij zei: "Het heil is alleen door Christus", ja, dát is waar.
Dus hebben we geen heiligen en andere schepselen nodig!

Afijn, het helpt toch niet wat je zegt, maar ernstig is het zeker wel.

10 reacties  1 van 1 
reageer
Je reactie zal eerst door de redactie beoordeeld worden voor plaatsing.
Naam (verplicht)
email-adres (verplicht)
:D :lol: :-) ;-) 8) :-| :-* :oops: :sad: :cry: :o :-? :-x :eek: :zzz :P :roll: :sigh: € love nlflag
meer uit deze rubriek ...
Video

Er zijn geen video's gevonden.